Lidmaatschap

Lidmaatschap VOB

De contributie van de VOB bedraagt € 500,- excl. btw en zal jaarlijks door Companium Accountants en Advieskantoor namens de vereniging worden geïnd. Het lidmaatschap loopt gelijk met een kalenderjaar en wordt telkens met een jaar verlengd tot wederopzegging door uzelf of door het bestuur met inachtneming van de vastgestelde opzegtermijn van 6 maanden.

Ook bijdragen aan de vaklieden van de toekomst?

Word lid van de vereniging en draag bij aan de toekomst van de bouw.

Wil je graag meer informatie?

The form contains errors