Onze historie

Hoe het begon

0

In de jaren 70 en begin jaren 80 werden bouwvakkers opgeleid op technische scholen. Net als in de huidige BBL-opleidingen gingen de leerlingen 1 dag in de week naar school en werkten ze 4 dagen bij een bouwbedrijf. Door de economische crisis was het voor die bedrijven echter niet meer mogelijk om een leer-werkovereenkomst te bieden. Als antwoord hierop werden overal in Nederland samenwerkingsverbanden opgericht. Deze verenigingen, met bouwbedrijven als leden, hadden als doel om vaklieden op te leiden. De leerlingen kwamen in dienst van de vereniging.

0

De samenwerkingsverbanden ontstonden veelal vanuit de toenmalige NVOB. De afdelingen Zuidwest Drenthe, Meppel-Steenwijk, Meppel e.o. en Hoogeveen waren te klein om apart een samenwerkingsverband te vormen. Zij hebben zich in 1985 dan ook verenigd in de Vereniging Samenwerkingsverband Praktijkopleiding Bouw (VSPB). In 1991 sloot ook de afdeling Centraal Drenthe zich aan en is de naam gewijzigd naar Vereniging Opleidingen Bouw Drenthe Noordwest Overijssel.

0

In diezelfde periode was er een goed functionerende Regionale Opleiding Commissie in de regio Emmen. Hierin zaten vertegenwoordigers van 2 werknemersorganisaties en de werkgeversorganisatie NVOB. In deze commissie zaten ook afgevaardigden van de vijf LTS scholen – de consulenten van het SVB - leraren van de Streekschool en iemand van het Arbeidsbureau. Dit zeer diverse team zorgde o.a. voor kopklassen metselen, voltijdopleidingen, opleidingen in het landelijke opleidingscentrum te Mierlo en het doorsturen naar andere opleidingen. Helaas gingen veel leerlingen na hun opleiding – bijvoorbeeld via onderaannemers – buiten onze regio werken. Dit probleem werd in 1984 zo extreem dat vanuit de ROC, aangevoerd door oud-voorzitter Anne Buursema, in Emmen een VSPB is opgericht. Naast penningmeester werd de heer Buursema bestuurslid, samen met de heren H. Zomers en W. Brands.

0

In Ruinen werden de gebouwen van Gemeentewerken gekocht, verbouwd en uitgebreid. In Emmen bood één van onze lidbedrijven ruimte aan voor de praktijkopleidingen. Na een jaar werd een nieuwe locatie in Weerdinge gehuurd en in 1998 kochten en verbouwden we het opleidingscentrum van de Wegenbouw- en Stratenmakersorganisatie.

0

Op dit moment heeft onze vereniging dik 100 leden. Allemaal bedrijven die actief zijn in de burgerlijke utiliteitsbouw en gevestigd en/of werkzaam in Drenthe of Noordwest Overijssel. Bij ons opleidingscentrum Bouwmensen worden nu voornamelijk BBL-leerlingen klaargestoomd voor het timmervak op onze locaties in Emmen en Ruinen. Als bestuur van het VOB leveren wij input voor o.a. de ontwikkeling van nieuwe opleidingen en het benodigde lesmateriaal. Naast ons opleidingscentrum hebben wij ook een uitzendbureau opgericht; Bouw Academie Drenthe (BAD). Hiermee willen wij afgestudeerde leerlingen binden aan onze lidbedrijven, zodat zij hun flexibele schil kunnen onderhouden. Tijdens hun contractperiode krijgen BAD-medewerkers gerichte, aanvullende scholing. De vereniging heeft inmiddels een vijfkoppig bestuur en een secretaresse.

Waar we naartoe willen

Als vereniging willen wij ons nog meer gaan inzetten voor de promotie van het bouwonderwijs. Hiervoor geven wij iedereen van Bouwmensen DNWO de ruimte om contacten met VMBO-scholen in Drenthe te leggen en onderhouden. Daarnaast is ontwikkeling en vergroting van de betrokkenheid van onze leden voor ons erg belangrijk. Het bestuur wil zorgen voor een gezonde financiële basis om mogelijke toekomstige schommelingen in de economie op te kunnen vangen.

Ook bijdragen aan de vaklieden van de toekomst?

Word lid van de vereniging en draag bij aan de toekomst van de bouw.

Wil je graag meer informatie?

The form contains errors